Consultanta

Serviciile de consultanta se adreseaza beneficiarilor de finantari fonduri europene atat pana la momentul depunerii cererii de finantare, cat si pe perioada de implementare.

DEPUNERE

 • Consultanta pentru identificarea oportunitatilor de finantare, verificarea eligibilitatii solicitantului si a activitatilor proiectului, evaluarea criteriilor de selectie;
 • Elaborare planuri de afaceri, memorii justificative, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, in conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului;
 • Completare cerere finantare si anexele aferente;
 • Elaborare prognoze financiare;
 • Sprijin in colaborarea cu institutii si autoritati care elibereaza avize necesare proiectului;
 • Depunere dosar cerere finantare;
 • Suport in perioada de evaluare a dosarului de finantare si pe intreaga perioada de preliminara semnarii contractului de finantare (raspuns la eventualele clarificari solicitate de agentia evaluatoare, modificari ale documentatiei, etc.)

 

IMPLEMENTARE

 • Consultanta pe intreaga perioada de implementare a proiectului;
 • Planificare si derulare procedure achizitie;
 • Elaborarea documentatiilor de specialitate;
 • Analiza legislatiei aplicabila specifica;
 • Derulare proceduri atribuire;
 • Rapoarte de activitate si monitorizare;
 • Intocmirea dosarelor de rambursare: declaratii esalonare, declaratii cheltuieli, intocmirea cererilor de rambursare cheltuieli eligibile;
 • Rapoarte de progres;
 • Consultant si suport pentru identificarea oportunitatilor de creditare;
 • Elaborare documentatii pentru obtinere credite.
 • Consultanta post implementare.