Proiectare si inginerie

  • Studii de fezabilitate
  • Intocmire documentatii necesare pentru obtinere avize, certificate si aprobari necesare;
  • Proiectare constructii civile si industriale, elaborare documentatii faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinere certificate, avize si aprobari necesare pentru servicii specializate (arhitectura, rezistenta instalatii si retele edilitare)
  • Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice;
  • Elaborare documentatii necesare obtinerii autorizatiilor de functionare;
  • Alte studii si proiecte specific.