PROTEUS NORD CONSULTING ofera servicii profesionale de consultanta pentru accesarea programelor de finantare din fondurile europene active in Romania, precum si pentru finantari din alte surse. Experienta noastra a inceput cu furnizarea de servicii de consultanta pentur proiectele de investitii derulate prin intermediul PNDR – Programului National de Dezvoltare Rurala, un program destinat agriculturii, industriei alimentare si dezvoltarii rurale, si a continuat cu un portofoliu diversificat pentru beneficiari privati si publici, proiecte finantate din fonduri structurale (FEADR, POR, POCU, POPAM, etc), fonduri guvernamentale sau ajutoare de stat. In prezent serviciile de consultanta se adreseaza atat beneficiarilor privati cat si celor publici, oferind asistenta completa de la momentul identificarii ideii de afaceri si depunerea dosarului de finantare, cat si sprijin pentru toata perioada de implementare a unui proiect.

Ce ofera PROTEUS NORD CONSULTING?


Solutii integrate si consultanta de specialitate adaptata pe specificul si cerintele clientului, constand in:
Consultanta pentru identificarea oportunitatilor de finantare, verificarea incadrarii in conditiile de eligibilitate si criterii de selectie;
Elaborare planuri de afaceri, memorii justificative, studii de fezabilitate;
Studii si analize de piata;
Elaborare analize cost-beneficiu, prognoze financiare, bugete si devize financiare;
Asistenta tehnica de specialitate pe intreaga perioada de implementare a proiectului pana la finalizarea acestuia, inclusiv in perioada de monitorizare.
Serviciile de consultanta acopera urmatoarele domenii:
Agricultura si dezvoltare rurala
Industrie alimentara
Productie si servicii in domenii non-agricole
Pomicultura si silvicultura
Comert si transporturi
Turism

ALTE SERVICII


Pe langa activitatile principale, PROTEUS NORD CONSULTING va ofera si urmatoarele servicii:

1. Elaborare Strategii de Dezvoltare Locala
2. Consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
3. Activitati de studierea pietei si de sondarea opiniei publice
4. Activitati combinate de secretariat
5. Activitati de organizare expozitii, targuri si congrese.